جستجو

مسئول سایت

Kamal Hajmohammadniaدکترکمال حاج محمدنیا قالی باف

 

 

 

اعضاء قطب

 Dr. Rashed Mohassel

  نام و نام خانوادگي : دکتر محمد حسن راشد محصل

  مرتبه علمي : استاد

  دانشگاه : فردوسي مشهد

 مسئوليت : کنترل علف هاي هرز گياهان ويژه

 رزومه و سایر اطلاعات


 Dr. Kafi

  نام و نام خانوادگي : دکتر محمد کافي

  مرتبه علمي : استاد

  دانشگاه : فردوسي مشهد

 مسئوليت : تنش هاي محيطي گياهان ويژه

 رزومه و سایر اطلاعات


 Dr. Rezvani Moghaddam

  نام و نام خانوادگي : دکتر پرويز رضواني مقدم

  مرتبه علمي : استاد

  دانشگاه : فردوسي مشهد

 مسئوليت : زراعي نمودن گياهان دارويي

 رزومه و سایر اطلاعات


 

  نام و نام خانوادگي : دکتر مهدي نصيري محلاتي

  مرتبه علمي : استاد

  دانشگاه : فردوسي مشهد

 مسئوليت : مدلسازي گياهان ويژه

 رزومه و سایر اطلاعات


 Dr. Ghorbani

  نام و نام خانوادگي : دکتر رضا قرباني

  مرتبه علمي : استاد

  دانشگاه : فردوسي مشهد

 مسئوليت : توليد ارگانيک گياهان ويژه

 رزومه و سایر اطلاعات


 Dr. Nezami

  نام و نام خانوادگي : دکتر احمد نظامي (مدیر قطب)

  مرتبه علمي : استاد

  دانشگاه : فردوسي مشهد

 مسئوليت : بهينه سازي نهاده ها در گياهان ويژه

 رزومه و سایر اطلاعات


 Dr. Khazaee

  نام و نام خانوادگي : دکترحميدرضا خزاعي

  مرتبه علمي : استاد

  دانشگاه : فردوسي مشهد

 مسئوليت : مسئول ارتباط با صنعت و جامعه و جايگاه گياهان ويژه در الگوي کشت

رزومه و سایر اطلاعات


 Dr. Banayan

  نام و نام خانوادگي : دکتر محمد بنايان

  مرتبه علمي : دانشیار

  دانشگاه : فردوسي مشهد

 مسئوليت : تغيير اقليم و توليد گياهان ويژه

رزومه و سایر اطلاعات


 default member icon

  نام و نام خانوادگي : دکترغلامرضا زماني

  مرتبه علمي : دانشیار

  دانشگاه : بيرحند

 مسئوليت : زراعي نمودن گياهان ويژه


آمار سایت

012805
امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
تمام بازدیدها
۷۷۵
۳۷۹
۶۸۶
۰
۰
۱۲۸۰۵