جستجو

مسئول سایت

Kamal Hajmohammadniaدکترکمال حاج محمدنیا قالی باف

 

 

 

اهداف قطب علمي گياهان زراعي ويژه


قطب علمي گياهان زراعي ويژه در نظر دارد فعاليت هاي خود را در سه زمينه پژوهشي، کاربردي و آموزشي متمرکز نمايد لذا محور هاي زير را مي توان به عنوان اهداف قطب بر شمرد.


الف: اهداف کلي:
1-  جمع آوري و ساماندهي پژوهشهاي گياهان ويژه و برنامه ريزي براي معرفي ايران و استان خراسان در مقياس جهاني بعنوان مركز توليد و پژوهش در زمينة گياهان ويژه.
2- برقراري ارتباطات علمي و همکاريهاي مشترک با موسسات داخلي و خارجي دست اندر کار پژوهش و توليد گياهان ويژه
3- مطالعه در زمينه اثرات تغيير اقليم بر توليد گياهان ويژه
4- پژوهش در زمينه اهلي سازي و سازگار شدن گياهان ويژه ارزشمند و مورد نياز جامعه به اکوسيستم هاي زراعي
5- شناسايي و احياء دانش بومي مربوط به توليد گياهان ويژه
6-  سمت دهي پايان نامه هاي تحصيلات تکميلي بر روي گياهان ويژه
7-  تربيت نيروي علمي متخصص در زمينه گياهان ويژه
8- تعيين و بهينه سازي مصرف نهاده ها در توليد گياهان ويژه
9- بهره برداري از منابع آب غير متعارف در توليد گياهان ويژه با توجه به کمبود شديد آب
10- مدلسازي رشد و نمو و پاسخ گياهان ويژه به عوامل محيطي و نهاده ها
ب : اهداف جزئي:
1- پهنه بندي اگرواکولوژيک گياهان ويژه در استان خراسان به منظور ايجاد امکان توصيه دستورالعمل هاي ويژه براي هر پهنه اقليمي
2- تعيين جايگاه گياهان ويژه جديد در الگوي کشت مناطق مختلف توليد
3- توليد گياهان دارويي بصورت ارگانيك به منظور حفظ مواد موثره آنها و عدم ورود مواد مضره به  درون بافت ها
4- انتشار يافته ها ي قطب علمي در مجلات از طريق تداوم چاپ وافزايش تعداد شماره مجله «پژوهشهاي زراعي ايران» و ديگر مجلات علمي- پژوهشي داخل و خارج از کشور و شرکت در همايش هاي ملي و بين المللي و تداوم فعاليت  پايگاه اينترنتي اطلاعات گياهان زراعي ويژه
5- بهينه سازي الگوي مصرف آب در گياهان ويژه
6- توليد بذر گياهان ويژه براي اهداف پژوهشي و توليدي
7- انتقال يافته هاي قطب علمي گياهان زراعي ويژه به توليد کنندگان و پژوهشگران از طريق برگزاري کارگاههاي آموزشي و همايش هاي تخصصي.

آمار سایت

012805
امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
تمام بازدیدها
۷۷۵
۳۷۹
۶۸۶
۰
۰
۱۲۸۰۵